Biskupské Gymnázium Letovice

Biskupské Gymnázium Letovice

Tyršova 336/2
679 61 Letovice

Informace o instituci Biskupské Gymnázium Letovice

Církevní všeobecné čtyřleté gymnázium.

Co činí školu jinou, je především její vnitřní atmosféra, založená na vzájemné důvěře mezi učiteli a žáky, úctě a toleranci. Výraznou úlohu hraje skutečnost, že se jedná o církevní školu, kde je hlavním a přirozeným morálním základem Desatero. Jak řekl bývalý pan farář Pavel Kafka, působící na BIGY jako vyučující předmětu Křesťanská etika : „na této škole si můžete být jisti, že vás budou mít vyučující opravdu rádi“. Spontánními aktivitami školy jsou účasti na charitativních a humanitárních akcích typu Srdíčkový den, Sluníčkový den, projekt Šance, dále dárcovství krve, podpora Adopce na dálku našeho afrického kamaráda Sumani Mbogy z Ugandy. Vánoce oslavujeme s pacienty Nemocnice Milosrdných bratří Letovice a s klienty denního stacionáře Diakonie.

Kde nás najdete?

Zobrazit